فروش روغن موتور

زمان تعویض روغن موتور را چگونه تشخیص دهیم؟

ویژگی های روغن موتور: شاید به دفعات شنیده و یا خوانده باشید که روغن موتور را در ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ کیلومتر و یا بیشتر ، باید تعویض نمود . دل...

ادامه مطلب