مکمل کل سیستم سوخت رسانی

مکمل شوینده کل سیستم سوخت رسانی

تمیزکننده کامل سیستم
FULL SYSTEM CLEANER
توضیحات

تمیزکننده سیستم سوخت جهت تمیز نگهداشتن سیستم سوخت رسانی طراحی شده است و همچنین موجب کاهش نیاز به افزایش عدد اکتان بنزین می شود.

24,725 تومان

موجود در انبار
سنجش

این محصول را به اشتراک بگذارید.

مشخصات کلی

خواص
 • منجر به تمیزی سیستم سوخت رسانی می شود.
 • موجب کاهش نیاز به افزایش عدد اکتان می شود.
 • موجب کاهش ایجاد رسوبات و آلودگی ها در کاربراتورو انژکتور ها  و سوپاپ ها می شود.
 • موجب روانکاری انژکتور ها ، سوپاپ ها، سیستم سوخت رسانی و قسمت فوقانی اتاق احتراق می شود.
 • از زنگ زدگی و خوردگی محافظت میکند.
 • موجب بهبود استارت سرد می شود.
 • موجب کاهش پیش احتراق می شود.
 • از یخ زدن کاربراتور جلوگیری میکند.
کاربرد
 • مناسب برای بنزین های دارا یا  فاقد سرب و فاقد ترکیبات مضر برای کاتالیست ها
 • سازگار با تمامی موتور های بنزینی
طریقه ی مصرف
  • به باک بنزین اضافه شود
  • محتوی ۳۲۵ میلی لیترمی باشد که برای هر ۲۰۰۰ کیلومتر رانندگی کافیست.
  • اگر آلودگی های سوپاپ ها و انژکتورها بالا بودو یا شرایط دشوار موتور و ترافیک سنگین شهری هر بار به باک اضافه شود.

%