مکمل کل سیستم سوخت رسانی

مکمل شوینده کل سیستم سوخت رسانی

تمیزکننده کامل سیستم
FULL SYSTEM CLEANER
توضیحات

تمیزکننده سیستم سوخت جهت تمیز نگهداشتن سیستم سوخت رسانی طراحی شده است و همچنین موجب کاهش نیاز به افزایش عدد اکتان بنزین می شود.

24,725 تومان

خارج از انبار

در انبار موجود نمی باشد

سنجش

این محصول را به اشتراک بگذارید.

مشخصات کلی

خواص
 • منجر به تمیزی سیستم سوخت رسانی می شود.
 • موجب کاهش نیاز به افزایش عدد اکتان می شود.
 • موجب کاهش ایجاد رسوبات و آلودگی ها در کاربراتورو انژکتور ها  و سوپاپ ها می شود.
 • موجب روانکاری انژکتور ها ، سوپاپ ها، سیستم سوخت رسانی و قسمت فوقانی اتاق احتراق می شود.
 • از زنگ زدگی و خوردگی محافظت میکند.
 • موجب بهبود استارت سرد می شود.
 • موجب کاهش پیش احتراق می شود.
 • از یخ زدن کاربراتور جلوگیری میکند.
کاربرد
 • مناسب برای بنزین های دارا یا  فاقد سرب و فاقد ترکیبات مضر برای کاتالیست ها
 • سازگار با تمامی موتور های بنزینی
طریقه ی مصرف
  • به باک بنزین اضافه شود
  • محتوی ۳۲۵ میلی لیترمی باشد که برای هر ۲۰۰۰ کیلومتر رانندگی کافیست.
  • اگر آلودگی های سوپاپ ها و انژکتورها بالا بودو یا شرایط دشوار موتور و ترافیک سنگین شهری هر بار به باک اضافه شود.

%