WYNN'S

نمایش یک نتیجه

مکمل و نشت گیر گیربکس

42,550 تومان
0 نظر

H.P.L.S.TRAN SMISSION TREATMENT STOP LEAK-125ml 24)

نشت گیر بلوک سیلندر

39,905 تومان
0 نظر

نشت گیر بلوک سیلندر Wynn’s شکاف‏ها و ترک‏های موجود در بلوک سیلندر را بدون نیاز به جداکردن برطرف می‏کند.

نشت گیر روغن موتور

0 نظر
27,140 تومان

نشت گیر روغن موتور

27,140 تومان
0 نظر

Engine Oil Stop Leak
نشتی گیر روغن موتور Wynn’s یک مکمل محلول روغن می باشد که از نشتی های روغن موتور بدون نیاز به دمونتاژ قطعات آن محافظت می کند و در صورت بروز نشتی، آن ها را رفع می کند.

نشتی گیر رادیاتور

0 نظر
27,140 تومان

نشتی گیر رادیاتور

27,140 تومان
0 نظر

RADIATOR STOP LEAK
نشتی گیر رادیاتور Wynn’s یک محصول درزگیر برای رفع نشتی های کوچک سیستم خنک کننده با خاصیت ضد خوردگی می باشد.

یخ زدا

0 نظر
23,575 تومان

یخ زدا

23,575 تومان
0 نظر

ضد یخ Wynn’s   برای یخ زدایی شیشه جلوی اتومبیل به کار می رود و در یک بطری شفاف بسته بندی شده است.