دیزل

نمایش یک نتیجه

مکمل دیزل چندکاره

0 نظر
45,655 تومان

مکمل دیزل چندکاره

45,655 تومان
0 نظر

Supremium Diesel
مکمل دیزل چند کاره Wynn’sیک محصول مکمل کامل برای افزایش کیفیت سوخت معمولی دیزل به سوخت سوپر دیزل می باشد.

مکمل دیزل چندکاره 1/400

67,735 تومان
0 نظر

۱/۴۰۰ Supremium Diesel
توضیحات

مکمل دیزل چند کاره Wynn’sیک محصول مکمل کامل برای افزایش کیفیت سوخت معمولی دیزل به سوخت سوپر دیزل می باشد. مقدار ترکیبی ۱ به ۴۰۰ می باشد و قیمت بر مبنای هر لیتر است.

مکمل دیزل چندکاره 1/1500

139,725 تومان
0 نظر

۱/۱۵۰۰ Supremium Diesel
مکمل دیزل چند کاره Wynn’sیک محصول مکمل کامل برای افزایش کیفیت سوخت معمولی دیزل به سوخت سوپر دیزل می باشد.مقدار ترکیبی ۱ به ۱۵۰۰ می باشد و قیمت بر مبنای هر لیتر است.

مکمل سوخت دیزل

0 نظر
48,900 تومان

مکمل سوخت دیزل

48,900 تومان
0 نظر

Diesel System Treatment
توضیحات

مکمل سوخت دیزل Wynn’sیک محصول افزودنی‏ که موجب بهبود کیفیت و احتراق سوخت دیزل می شود.

مکمل ضد یخ گازوییل

0 نظر
119,600 تومان

مکمل ضد یخ گازوییل

119,600 تومان
0 نظر

Ice Proof for Diesel
ضد یخ دیزل Wynn’s جهت استفاده برای جلوگیری از یخ زدن دیزل در دمای پایین که بی ضرر می باشد.
۱) روان بودن سوخت دیزل را در دمای پایین بهتر می کند.
۲) از ته نشین شدن بلورهای پارافین جلوگیری می کند.